abapat

 

Tel.: +48 604209162

Fax: +48 324222145

email: office@abapat.pl

Ile kosztuje patent europejski? PDF Print E-mail

Patent europejski.

Patent europejski jest oczywiście droższy niż patent polski. Opłaty są wnoszone w kilku etapach, więc przed każdym z nich można przemyśleć, czy warto kontynuować uzyskiwanie patentu europejskiego. W pierwszym etapie jest to koszt opłat zgłoszeniowych do EPO (1150 – 1230 Euro) oraz honorarium dla europejskiego rzecznika patentowego (od 2500 zł) i ewentualne koszty tłumaczenia. Następnie po 18 miesiącach są wnoszone kolejne opłaty, tak że w przypadku wyznaczenia wszystkich 27 krajów opłaty urzędowe powinny się zamknąć pomiędzy 4840 -  4920 Euro. (więcej – tabela opłat EPO).  Większość krajów pobiera także opłaty walidacyjne i opłaty za utrzymanie patentu według własnych cenników. Do kosztu walidacji patentu europejskiego w poszczególnych krajach należy też doliczyć wynagrodzenie dla rzecznika patentowego za jej dokonanie przed urzędami krajowymi i koszty tłumaczeń na język urzędowy danego kraju.

Przykładowo koszt uzyskania patentu europejskiego ważnego w 16 krajach to minimum 25 tys. euro.

 

Przykładowa tabela kosztów patentu europejskiego:

LP. PATENT EUROPEJSKI opłaty urzędowe EPO EUR Terminy opłat
1. Opłata za zgłoszenie (Filing fee) 200 do 1 miesiąca od daty zgłoszenia
2. Opłata za poszukiwanie (search fee) 1165
3. Opłata za wyznaczenie (Designation fee) 555 18 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia
4. Opłata za badanie merytoryczne (Examination fee) 1555
5. Opłata za udzielenie patentu zawierająca opłatę za publikacje (Fee for grant, including fee for publication of the European patent specification) 875 ok. 30 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia
6. Opłata za utrzymanie patentu za 3 rok od zgłoszenia  (Renewal fee 3rd year) 445 przed upływem 24 miesięcy od zgłoszenia europejskiego za 3 rok z góry
7. (Opłata za utrzymanie patentu za 4 rok od zgłoszenia *) 555 * należne, jeżeli patent zostanie udzielony później niż w 3 roku
8. (Opłata za utrzymanie patentu za 5 rok od zgłoszenia*) 775 * należne, jeżeli patent zostanie udzielony później niż w 4 roku
PATENT EUROPEJSKI opłaty urzędowe UPRP PLN Uwagi
9. Zgłoszenie patentu w UPRP (wymóg ustawowy) 550 Jeżeli zgłaszający nie chce kontynuować procedury w Polsce nie trzeba tej opłaty uiszczać
10. Sporządzenie dowodu pierwszeństwa 60
PATENT EUROPEJSKI - notyfikacje krajowe opłaty urzędowe i inne koszty EUR
11. Koszty Notyfikacji patentu w każdym z krajów wartości szacunkowe obejmują opłaty urzędowe i honoraria kancelarii oraz tłumaczenia wg tabeli x ilość krajów. Płatne z góry przy czym notyfikować trzeba do 3 miesięcy od udzielenia patentu
PATENT EUROPEJSKI - koszty poza urzędowe PLN
12. Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do EPO wg stawki rzecznika Płatne z góry przed dokonaniem zgłoszenia
13. Zgłoszenie do EPO i przyjęcie pełnomocnictwa wg stawki rzecznika
14. Tłumaczenie opisu zgłoszeniowego na j. angielski (50x12) stron wg ilości stron
15. Prowadzenie sprawy przed EPO wg stawki rzecznika ok. 18 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia
16. Tłumaczenie zastrzeżeń na j. francuski i niemiecki (50x2stronyx2języki) wg ilości stron
 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent