abapat

 

Tel.: +48 604209162

Fax: +48 324222145

email: office@abapat.pl

Czy można opatentować pomysł? PDF Print E-mail

Czy można opatentować pomysł?

Na takie pytanie odpowiedź nie jest jednoznaczna. Zależy w czym ten pomysł się przejawia.

Zgodnie z art. 24 ustawy prawo własności przemysłowej: 

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są

nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Dalej, zgodnie z art. 28 tejże ustawy:

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:

1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;

3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;

4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

5) programów do maszyn cyfrowych;

6) przedstawienia informacji.

 

Nie ma jednakże jednoznacznej definicji wynalazku. Pomysł, który mógłby być opatentowany powinien się urzeczywistnić w określonej konstrukcji, substancji, sposobie postępowania czy tez technologii lub w przypadku wynalazków medycznych w nowym zastosowaniu znanej już substancji. Należy pamiętać, że wymogiem ustawy jest by wynalazek należał do dziedziny techniki. Potocznie tłumaczy się, by był w jakiś sposób związany z oddziaływaniem na meterię. 

Więcej na temat patentu. 

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent