abapat

 

Tel.: +48 604209162

Fax: +48 324222145

email: office@abapat.pl

Co to jest patent? PDF Print E-mail

Patent - jest to prawo wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który patent jest udzielony. Patent udzielany jest przez Urząd Patentowy osobie fizycznej lub prawnej, która złoży wniosek o udzielenie patentu. Inaczej mówiąc patent daje pewnego rodzaju monopol. Patenty znane były już w średniowieczu i już wtedy ich idea było nadanie określonych praw wyłącznych w zamian za ujawnienie istoty rozwiązania.

W Polsce i w większości krajów patent trwa dwadzieścia  lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Warunkiem trwania patentu jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazku.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek  przysługuje twórcy, na warunkach określonych w ustawie.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent