abapat

 

Tel.: +48 604209162

Fax: +48 324222145

email: office@abapat.pl

EPO - European Patent Office PDF Print E-mail

EPO - Europejski Urząd Patentowy organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej powołanej na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Europejski Urząd Patentowy ocenia zgłoszenia wniosków o patenty europejskie i je przyznaje.

Europejski Urząd Patentowy ma siedzibę w Monachium, oddział w Hadze, pododdziały w Berlinie, Wiedniu oraz Brukseli i zatrudnia ponad 6000 pracowników z wszystkich państw członkowskich. Od daty swojego założenia do roku 2005 Europejski Urząd Patentowy otrzymał i opublikował ponad milion wniosków patentowych, a w samym tylko 2005 roku zgłoszeń takich było przeszło 178 tysięcy.

Europejska Organizacja Patentowa - (ang. European Patent Organization - EPO lub częściej EPOorg dla odróżnienia od Europejskiego Urzędu Patentowego, ang. European Patent Office - EPO, będącym ciałem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej) organizacja ustanowiona na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich udziela patentów europejskich i zrzesza państwa uznające płynącą z nich ochronę wynalazków na swoim terytorium. Polska przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej 1 marca 2004 r. 1 stycznia 2008 r., po przystąpieniu Chrowacji i Norwegii, Europejska Organizacja Patentowa skupia 34 państwa członkowskie.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent