abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Co robić, jeżeli ktoś stosuje moje rozwiązanie? PDF Drukuj Email

Jest kilka możliwości postępowania w takim przypadku. By upewnić się, ze jest to faktycznie naruszenie, warto zwrócić się o opinie do rzecznika patentowego. On też nam doradzi i poprowadzi sprawy w odpowiedni sposób. W skrócie – najprostszym postępowaniem jest pisemne wezwanie do zaprzestania naruszania i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.  W razie zawinionego naruszenia można wystąpić do sądu  z roszczeniem naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych ( czyli w trybie postępowania cywilnego) albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z prawa. Postępowanie cywilne bywa jednak dosyć drogie.

 

Za niektóre czyny ustawa przewiduje także sankcje karne. Są to np. przypisywanie sobie autorstwa projektu wynalazczego czy oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia do obrotu. Ściganie takich przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, czyli na podstawie wniosku o ściganie. Przygotowaniem takiego wniosku również może zająć się rzecznik patentowy.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent