abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Co może być wynalazkiem? PDF Drukuj Email

Nie ma jednolitej definicji wynalazku. Można mówić jedynie o rozwiązaniach na które udzielane są patenty. Sprawy te zostały uregulowane już w 1883 r. w ramach  Konwencji paryskiej. Polskie prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508) określa w art. 24, że „Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”.

Pewnych rozwiązań nie uważa się za wynalazki, w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, choć w niektórych przypadkach inne formy ochrony są możliwe, wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki (np.: perpetuum mobile); programów do maszyn cyfrowych;  przedstawienia informacji.

Istnieją też rozwiązania, na które pomimo że są wynalazkami, nie udziela się patentów. Są to m.in. wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt (za wyjątkiem mikrobiologicznych sposobów hodowli oraz wytworów uzyskanych takimi sposobami), sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach (za wyjątkiem leków stosowanych w diagnostyce lub leczeniu).

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent