abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Dotacje Unijne na ochronę patentu, znaku towarowego PDF Drukuj Email

W dniu 30 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W czasie spotkania stwierdzono niskie zainteresowanie przedsiębiorców środkami przeznaczonymi na finansowanie działań dotyczących uzyskiwania praw własności przemysłowej. Pula środków przeznaczonych na te cele (Poddziałanie 5.4.1.) - ze względu na małe zainteresowanie - została zmniejszona, wynosi jednak wciąż ponad 25 milionów EURO. Katalog beneficjentów został obecnie rozszerzony także na duże przedsiębiorstwa.

Trudno określić, kiedy zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na razie praktyką jest otwieranie konkursu na początku i zamykanie pod koniec roku (np. w roku 2010 - otwarcie nastąpiło w lutym, zamknięcie w ostatnich dniach grudnia). Obecnie konkurs trwa i jeśli beneficjenci nie złożą aplikacji na kwotę wyczerpującą pulę środków - będzie on trwał do końca roku.

Zachęcamy do skorzystania ze środków pomocowych.

Dla osób zainteresowanych zamieszczamy link z  PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI, DOTYCZACYMI UZYSKIWANIA POMOCY I SRODKÓW NA REALIZACJE OCHRONY WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/aktualnosci/110421/2011-04-21_projekt-srodki_unijne.pdf

Plik można również pobrać tutaj

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent