abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Mam pomysł, jak go chronić? PDF Drukuj Email

Istnieją różne rodzaje ochrony. W momencie utrwalenia pomysłu np. w formie opisu na kartce papieru jest on już chroniony prawem autorskim. Jednakże w praktyce prawem autorskim chroni się utwory literackie, czy muzyczne. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy znaki towarowe znajdują się z sferze własności przemysłowej i w Polsce są chronione przez ustawę  z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508) oraz przez ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). Warto tez sprawdzić czy nasz pomysł jest wynalazkiem i czy posiada zdolność patentową.  Roszczeń w przypadku naruszenia przedmiotów własności przemysłowej dochodzi się w oparciu o kodeks cywilny. Za niektóre czyny są nawet sankcje karne. Każdy przypadek należałoby rozpatrywać oddzielnie. Niektóre produkty mogą być chronione np. zarówno patentem jak i wzorem przemysłowym, a niektórych rzeczy wręcz opatentować nie można. Odpowiednie zaklasyfikowanie, opisanie lub określenie zakresu ochrony bywa dosyć skomplikowane, a niewłaściwe postępowanie może skutkować poważnymi sankcjami finansowymi.  Najlepiej jest więc zwrócić się o pomoc do rzecznika patentowego.

Istnieją także międzynarodowe, wspólnotowe i inne systemy ochrony własności przemysłowej dające różny terytorialnie zakres ochrony. Tak więc np. wynalazek można chronić uzyskując patent europejski w oparciu o Konwencję o Patencie Europejskim, lub uzyskując  patenty w różnych krajach stosując ułatwienia wynikające z systemu PCT. Podobnie znak towarowy może być chroniony w całej UE jako wspólnotowy znak towarowy, lub w wielu krajach w oparciu o Porozumienie Madryckie. Podobnie jest w przypadku międzynarodowego czy wspólnotowego wspólnotowego wzoru przemysłowego.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent