abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Jakie są koszty rejestracji w Polsce? PDF Drukuj Email

Koszty rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy uzyskania patentu składają się z dwóch elementów: opłaty do odpowiedniego urzędu oraz honorarium rzecznika patentowego. W Polsce opłaty wnoszone do Urzędu Patentowego RP są regulowane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); ostatnio zmienione 26 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 241) - weszło w życie 26 marca 2008 r. (więcej – aktualna tabela opłat)

Wynagrodzenie rzecznika patentowego jest z jednej strony przedmiotem umowy z klientem z drugiej strony jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.
(Dz. U. Nr 212, poz. 2076) (więcej – treść rozporządzenia). Patrz także:  Art. 13. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.W praktyce w Polsce by uzyskać patent przy udziale rzecznika patentowego trzeba się liczyć z wydatkiem ok. 2500 – 3 500 netto zł w zależności od stopnia złożoności zagadnienia, nie wliczając w to opłat za kolejne okresy ochronne wnoszonych do Urzędu Patentowego RP po udzieleniu patentu (250 – 1550 zł za każdy rok ochrony. Im dłużej utrzymywany jest patent tym opłaty są wyższe). Opracowanie dokumentacji dla wzoru użytkowego jest trochę tańsze niż dla wynalazku, a opłaty zgłoszeniowe są takie same.  W przypadku zgłoszenia znaku towarowegook. 1200 – 1500 zł netto, nie wliczając opłaty za 10 – letnie okresy ochronne – 400 zł za jedna klasę towarową).

Dla wzoru przemysłowego koszty są podobne, z tym, że po jego uzyskaniu, kolejne okresy ochronne są 5-cio letnie a opłaty rosnące.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent