abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Mam wynalazek, jak sprawdzić, czy coś podobnego nie zostało już opatentowane? PDF Drukuj Email

Zanim zabierzemy się za prawne chronienie pomysłu, warto sprawdzić, czy przypadkiem ktoś już wcześniej czegoś podobnego nie opatentował, zarejestrował czy  zastrzegł. Sprawdzenie takie należałoby zrobić też jeżeli mamy wątpliwości czy przypadkiem nie naruszamy czyjegoś prawa. Można to zrobić przeszukując ogólnie dostępne lub komercyjne bazy patentów, znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Najpopularniejsze bazy to w przypadku patentów baza espacenet, w przypadku znaków towarowych to CTM-online lub Madrid Express, a w przypadku wzorow przemysłowych to RCD-online i Hague Express. Ogólnie dostępna jest także polska baza UPRP. Oprócz polskiej bazy przy poszukiwaniach natrafiamy na barierę językową. Trudno także samodzielnie określić jaki jest zakres ochrony danego rozwiązania. Warto więc poszukiwania takie zlecić rzecznikowi patentowemu, który wykonuje badanie zdolności patentowej w przypadku wynalazku czy rejestrowej w przypadku wzoru przemysłowego lub znaku towarowego. Wstępne takie badania wykonuje też rzecznik  przed zgłoszeniem do ochrony rozwiązania czy znaku. Jeżeli obawiamy się, że naruszamy czyjeś prawa, lub ktoś nas o tym zawiadomił, możemy zlecić rzecznikowi badanie czystości patentowej lub czystości wzoru lub znaku. Opinia wydana przez rzecznika jest pomocna przy ewentualnych negocjacjach czy sporach.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent