abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Wzór użytkowy PDF Drukuj Email

Wzór użytkowy

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Na  wzory użytkowe udzielane są  prawa ochronne.

Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Warunkiem trwania prawa ochronnego jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wzorów użytkowych. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy przysługuje twórcy, na warunkach określonych w ustawie.

Wzór użytkowy zwany jest także "małym patentem". Okres na jego uzyskanie jest z regułu krótszy niż patentu na wynalazek.

Należy pamietać, iż mozna uzyskać prawo ochronne na wzór uzytkowy tylko, jeżeli konstrukcja jest nowa w skali światowej. Dlatego też, zanim zaczniemy sprzedawać produkt w którym zawarty jest wzór uzytkowy, warto dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patemntowym. Nowości wzoru moze zaszkodzić także jego publikacja na stronie internetowej lub w katalogu. 

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent