abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

UPRP PDF Drukuj Email

UPRP - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej powstał 28 grudnia 1918 r.

Już 10 listopada 1919 r. Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, włączając się do współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

11 kwietnia 1924 r. dokonano pierwszej rejestracji znaku towarowego, a 24 kwietnia tego roku udzielony został pierwszy patent. Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie:

udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej oraz współtworzy i popularyzuje zasady ochrony własności przemysłowej.  Podstawowe zadania Urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej są realizowane w oparciu o: ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do Urzędu Patentowego RP;  porozumienia międzynarodowe:  dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT),  dla zgłoszeń wynalazków w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich,  dla zgłoszeń znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent