abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Porozumienie Londyńskie (London Agreement) PDF Drukuj Email

W ramach umowy, która została przyjęta w dniu 17 października 2000, umawiające się państwa EPC zgodziły się w znacznym stopniu lub całkowicie odstąpić od wymogu tłumaczenia patentów europejskich przyznanych w ich językach narodowych. Niektóre kraje, wciąż wymagają by zastrzeżenia, były tłumaczone.
Porozumienie londyńskie dotąd weszło w życie w Chorwacja, Dania, Łotwa, Litwa, Holandia, Francja, Liechtenstein, Słowenia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Islandia, Monako, Szwecja i Wielka Brytania.

 

Porozumienie w sprawie stosowania artykułu 65 EPC - w Porozumienie Londyńskie - jest opcjonalnym porozumiem mającym na celu zmniejszenie kosztów związanych z tłumaczeniem patentów europejskich. Jest owocem długotrwałych wysiłków w celu zapewnienia atrakcyjnego  kosztowo reżimu tłumaczeń w procedurze po przyznaniu patentu, która rozpoczęła się w latach 1990 w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej oraz nabrała tempa na Konferencji Międzyrządowej, która odbyła się w Paryżu w dniach 24 i 25 czerwiec 1999 ( patrz Dz.U. EPO 1999, 545). Stwierdzono na Konferencji Międzyrządowej, która odbyła się w Londynie w dniu 17 paź 2000 (patrz: Dz.U. EPO 2001, 549).
Państwa członkowskie EPC , które ratyfikowały lub przystąpiły do Porozumienia zobowiązują się odstąpić, w całości lub w znacznej mierze od wymogu tłumaczenia patentów europejskich. Zgodnie z art 1 (1), (2) i (3) Porozumienia Londyńskiego,
- kraj , który ma wspólny język urzędowy w jednym z oficjalnych języków EPO całkowicie zrezygnuje z wymogu tłumaczenia określonych w art 65 (1) EPC;
- kraj, który nie ma wspólnego języka urzędowego w jednym z oficjalnych języków EPO musi zrezygnować z wymogów tłumaczenia określonych w art 65 (1) EPC, jeśli patent europejski został przyznany w języku urzędowym EPO wyznaczonym przez to państwo, albo przetłumaczony na ten język i dostarczany na warunkach przewidzianych w art 65 (1) EPC. Te państwa mogą jednak wymagać, aby dostarczyć tłumaczenia zastrzeżeń  w jednym z ich języków urzędowych.

1. Podstawa prawna

wymagania dotyczące tłumaczeń patentów europejskich po ich udzieleniu, są określone w:


- Artykuł 65 (1) EPC
- Artykuły 1 i 2 do Porozumienia Londyńskiego (patrz Dz.U. EPO 2001, 550) i
- Prawie krajowym państwa strony EPC wprowadzającym powyższe postanowienia.

Zgodnie z art 65 (1) EPC, każde  państwo członkowski może, jeśli udzielony patent europejski,  zmieniony lub ograniczony przez EPO nie jest sporządzony w jednym z języków urzędowych, przewidzieć, że właściciel patentu dostarcza do centralnego urzędu własności przemysłowej tłumaczenia patentu z języka udzielenia, zmiany lub ograniczenia na jeden z jego języków urzędowych  lub, jeżeli państwo wyznaczy jeden określony język urzędowy, w tym języku.

Zgodnie z art. 1 (2) Porozumienia londyńskiego państwa członkowskie, które nie mają wspólnego języka urzędowego w jednym z oficjalnych języków EPO zrezygnują z wymogów tłumaczenia określonych w art 65 (1) EPC jeżeli  patent był:
- udzielony w języku urzędowym EPO wyznaczonym przez to państwo, lub
- przetłumaczony na ten język i dostarczany na warunkach przewidzianych w art. 65 (1) EPC.
Zgodnie z art. 1 (3) Porozumienia londyńskiego, państwo członkowskie, które nie ma wspólnego języka urzędowego w jednym z oficjalnych języków EPO może wymagać, aby tłumaczenia zastrzeżeń na jeden z języków urzędowych były dostarczane na warunkach przewidzianych w artykule 65 (1) EPC.

Warte odnotowania jest również, że zgodnie z art 1 (1) Porozumienia londyńskiego państwo, które ma wspólny język urzędowy w jednym z oficjalnych języków EPO  zrezygnuje z wymogu tłumaczeń określonych w art. 65 (1) EPC.

2. Skutek patentu europejskiego jako  patentu krajowego.

Zgodnie z art 64 (1) EPC patent europejski automatycznie nadaje jej właścicielowi od daty wzmianki o jego udzieleniu  opublikowanej w Europejskim Biuletynie Patentowym, w każdym państwie członkowskim, w stosunku do którego został on udzielony, te same prawa, jakie byłyby przyznane przez krajowy patent udzielony w tym państwie.

Następujące państwa ratyfikowały porozumienie londyńskie i mają wspólny język urzędowy w jednym z oficjalnych języków EPO: Francja, Niemcy, Luksemburg, Monako, Szwajcaria / Liechtenstein i Zjednoczone Królestwo (status: 1 maja 2008). Artykuł 1 (1) Porozumienia londyńskiego znajduje tu zastosowanie.  

Z powyższego wynika, że we Francji, Niemczech, Luksemburgu, Monako, Szwajcarii / Liechtensteinie i Zjednoczonym Królestwie, żadne kroki nie muszą być podjęte przez właściciela patentu przed centralnymi urzędami własności przemysłowej. Z zastrzeżeniem artykułu 68 EPC patent europejski przejmuje skutek krajowego patentu od daty wzmianki o jego udzieleniu opublikowanej w Europejskim Biuletynie Patentowym.

Źródło: tłumaczenie własne na podstawie informacji na www.epo.org

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent