abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Wycena praw własności przemysłowej PDF Drukuj Email

Wycena praw własności przemysłowej. Wycena znaku towarowego. Wycena patentu.

Patent, znak towarowy czy  wzór – każdy z tych praw wyłącznych ma swoją wartość i swoją cenę. W skrócie warte sa tyle ile przynosza nam dochodu.

W pewnym momencie pojawia się potrzeba dokonania wyceny tych praw:

- w sprawach spornych o naruszenia,

- przy sprzedaży prawa,

- przy licencjonowaniu,

- przy wniesieniu aportem

- na potrzeby prowadzenia księgowości.

Proces wyceny nie jest schematyczny i zależy od wielu czynników takich jak cel wyceny, rodzaj wycenianego prawa, dostępność danych do wyceny.  

Istnieje kilka podstawowych metod wyceny:

metody kosztowe, metody dochodowe, metody rynkowe (porównawcze) i metody oparte na wartości przedsiębiorstwa.

Metody kosztowe opierają się na ekonomicznej zasadzie zastąpienia, według której inwestor nie zapłaci za inwestycję więcej niż wynosi koszt jej realizacji (na przykład kupno lub utworzenie) o identycznym poziomie korzyści, który może być mierzony np. poziomem funkcjonalności, użyteczności itp. Stosowanie tej metody sprowadza się do policzenia nakładów na uzyskanie prawa oraz np. w przypadku znaku towarowego nakładów na jego wypromowanie.

Metody rynkowe opierają się na ekonomicznej zasadzie, która stwierdza, że na wolnym i nierestrykcyjnym rynku, czynniki podaży i popytu doprowadzą cenę inwestycji do stanu równowagi.  Stosowanie tej metody wymaga istnienia rynku na dane prawa oraz rynkowych danych dotyczących cen transakcyjnych.

Metody dochodowe opierają się na ekonomicznej zasadzie antycypacji (czasami określanej jako zasada oczekiwania), według której wartość przedmiotu inwestycji (np. wartość niematerialna) równa się obecnej wartości oczekiwanego dochodu, który będzie uzyskany z tytułu posiadania tegoż przedmiotu. Jak wskazuje sama nazwa, inwestor antycypuje uzyskanie określonego dochodu ekonomicznego. Jest to najczęściej stosowana metoda i za razem rekomendowana przy wycenie praw takich jak patenty czy znaki towarowe. Zastosowanie tej metody wymaga posiadania kilkuletniego planu przychodów generowanych przez dobra zawierające w sobie znak towarowy, czy patent, danych historycznych o tym samym zakresie a także wyliczenia koszty kapitału w firmie.

Niejednokrotnie sytuacja wymaga zastosowania metod mieszanych czy autorskich.

Zrobienie wyceny wymaga współpracy ze strony właściciela prawa i  dużej ilości danych księgowych i rynkowych.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent