Kancelaria Patentowa Abapat / Patent and Trademark Attorneys

O nas / About us

Witamy na stronie internetowej naszej kancelarii patentowej. Nasza nowa strona internetowa jest obecnie w trakcie przebudowy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie! Welcome to our patent and trademark law firm. Our new website is currently under reconstruction. You are welcomed to learn about our services in Poland and worldwide. In case you have any questions, please contact us directly or use our contact form.

Nasze Usługi / Our Services

Usługi 

1. Ochrona własności przemysłowej:

- uzyskiwanie patentowej ochrony praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe polskie,  wzory przemysłowe wspólnotowe.

- uzyskiwanie praw ochronnych na znaki towarowe polskie, znaki towarowe UE, logo i nazwę firmy.

Zakres terytorialny usługi obejmuje Polskę, Unię Europejską oraz inne kraje.

Zakres merytoryczny usługi obejmuje pełny cykl czynności niezbędny do uzyskania ochrony:

- sprawdzenie zdolności patentowej lub rejestrowej,

- przyjęcie pełnomocnictwa,

- opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do urzędu patentowego polskiego,  europejskiego lub innego urzędu zagranicznego,

- zgłoszenie do ochrony na podstawie pełnomocnictwa,

- obronę w razie wystąpienia sprzeciwu.

Występujemy o ochronę w ramach przepisów i konwencji o patencie europejskim (EPO), PCT (WIPO), wspólnotowym znaku towarowym (EUIPO), wspólnotowym wzorze przemysłowym (EUIPO).

 

Walidacje patentów europejskich, w tym tłumaczenia z j. angielskiego i niemieckiego.

Obsługa fazy krajowej i regionalnej dla patentów zgłaszanych w systemie PCT.

3.      Pośredniczenie we współpracy i zagranicznymi kancelariami przy uzyskiwaniu ochrony w innych krajach.

 

2. Badania:

- czystości patentowej wyrobów,

- zdolności patentowej rozwiązań,

- stanu techniki w określonej dziedzinie,

- nowości i zdolności rejestrowej znaku towarowego

- innych specjalistycznych badań w literaturze patentowej

- opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii w powyższym zakresie

 

3. Doradztwo prawne: wykorzystując wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego potrafimy skutecznie doradzić sposób postępowania w razie zaistniałych konfliktów na tle stosowania przepisów prawnych dotyczących:

- prawa własności przemysłowej,

- prawa autorskiego,

- ustawy o zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Wydajemy profesjonalne opinie i ekspertyzy, zwłaszcza w sprawach naruszeń praw wyłącznych, wykorzystywane zarówno w postępowaniu sądowym jak i przesądowym, co niejednokrotnie pozwala uniknąć kosztownego procesu.

 

4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe)

 

5. Sprawy sporne: reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej w Alicante (Znaki Towarowe UE i Wzory Wspólnotowe), a także Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium.  Posiadamy odpowiednie certyfikaty dla występowania przed w/w urzędami w charakterze pełnomocnika zawodowego. Prowadzimy profesjonalną obronę zgłoszeń, opracowujemy pisma procesowe, pisma ostrzegawcze, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy, na zarzuty naruszeń praw wyłącznych. Prowadzimy sprawy z zakresu ochrony prawa do nazwy firmy.

 

6. Zawieranie umów licencyjnych i transfer technologii: opracowujemy wzory umów licencyjnych, umów o przekazanie praw do tytułów ochronnych oraz doradzamy przy transferze technologii i know-how.

 

7. Opinie biegłego dla sądów i policji  w sprawach własności przemysłowej. 

 

 

Our Services

 

 

1. Invention patents, utility models

Filing and prosecution of patent and utility model applications in the Polish Patent Office
Validation of the European patents in Poland
Filing and prosecution of patent and utility model applications abroad (PCT, EPC)
Maintenance of rights - time limits supervision - annuities

 

2. Trademarks

Registration in the Polish Patent Office 
Registration under the Madrid Agreement and the Protocol to the Madrid Agreement
Registration of Community Trademarks in EUIPO - Alicante
Maintenance of rights - time limits supervision - annuities
Trademark searches in national, international and CTM databases

 

3. Industrial designs

Filing and prosecution of industrial designs applications in the Polish Patent Office

Registration of Community Designs in OHIM - Alicante
Design searches in national, international and RCD databases

 

4.Patent searches

Conducting searches in the state of art and infringement searches in

Polish Patent Office database and literature and foreign databases

 

5. Litigation and infringement of rights

Invalidation proceedings in industrial property matters (all subjects of protection)
Infringement proceedings in industrial property matters (all subjects of protection)
Other industrial property matters

 

6. Licences

Preparing licence agreements
Registering of licence agreements

 

7. Valuation of IP rights

 

Valuation of trade marks, patents and designs.

 

Abapat. Kancelaria Patentowa

Kancelaria Patentowa Abapat / Patent and Trademark Attorneys

Adres: Tadeusza Kościuszki 19/144-200 Rybnik

Telefon: 324222556 604209162

NIP: 6421679268

Abapat. Patent and Trademark Attorneys

Adres: Tadeusza Kosciuszki 19/1 44-200 Rybnik / POLAND

Telefon: +48 604209162

Formularz kontaktowy

 _____  _____   ___  _  _ 
 | __ \ | __ \  / _ \ | | | |
 | | | | | |__) | | (_) | | | | |
 | | | | | _ /  > _ < | | | |
 | |__| | | | \ \ | (_) | | |__| |
 |_____/ |_| \_\ \___/  \____/