Kancelaria Patentowa

Witamy w Kancelarii Patentowej Abapat

Nasza kancelaria od 1995 roku świadczy usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Występujemy w roli profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Do Spraw Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante i Europejskiego Urzędu Patentowego EPO w Monachium. W zakresie uzyskiwania ochrony patentowej specjalizujemy się w dziedzinie mechaniki, mechatroniki elektryki i górnictwa. Dokonujemy także wycen wartości niematerialnych i prawnych. 

Rejestracja znaków towarowych

Chroń swoją markę w kraju i za granicą

Opracowanie dokumentacji zgłoszenia patentowego i wzoru użytkowego

Chroń swoją technikę i technologię

Zgłoszenia wzorów przemysłowych i wspólnotowych

Chroń swoje wzornictwo

Badania patentowe, badania dostępności znaków towarowych

Sprawdź, czy nie naruszasz?

Prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP i przed sądami powszechnymi

Ścigaj naruszenia

Wyceny znaków towarowych i patentów

Ile warte jest twoje prawo?

Usługi kancelarii

  • Znaki towarowe
  • Wzory przemysłowe
  • Patenty na wynalazki
  • Wzory użytkowe
  • Prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i przed sądami powszechnymi
  • Opinie z zakresu praw własności przemysłowej
  • Wyceny znaków towarowych i patentów

Kontakt

Kancelaria Patentowa Abapat

Adres biura:

ul. J.F. Białych 5

44-200 Rybnik

email: abapat-@-abapat.pl (proszę usunąć myślniki)

tel. +48604209162

Adres korespondencyjny:

ul. Tadeusza Kościuszki 19/1

44-200 Rybnik