abapat

mgr inż. Urszula Trawińska, Rzecznik Patentowy, biegły sądowy

mgr Magdalena Tyrała, Rzecznik Patentowy, biegły skarbowy

 

Tel.: 696504812 Urszula Trawińska

Tel.: 604209162 Magdalena Tyrała

Fax: 334321545

 

ul. Kościuszki 19/1

44-200 Rybnik

patent

Kancelaria

Trafiliście Państwo na stronę Kancelarii Rzeczników Patentowych Abapat Patent. Prawdopodobnie poszukujecie pomocy w sprawach własności przemysłowej, bo ktoś podrabia Państwa towary, nieuczciwa konkurencja podszywa się pod Państwa markę, ktoś Państwu „ukradł” nazwę w internecie czy też chcecie uzyskać patent na  swój wynalazek, zastrzec logo firmy lub wzór przemysłowy. A może chcecie sprawdzić czy jakieś rozwiązanie zostało już opatentowane? To dobry początek bo rzecznik patentowy świadczy pomoc w tych sprawach. Więcej>

Oferta

Nie ograniczamy się wyłącznie do Polski, świadczymy usługi profesjonalnego pełnomocnika przed wspólnotowymi i europejskimi organizacjami własności intelektualnej – OHIM (znaki towarowe i wzory wspólnotowe) oraz EPO (patenty europejskie). Dokonujemy wycen patentu i znaku towarowego potrzebnych m in. dla wniesienia aportu do firmy czy przy podziałach spółek. Wydajemy opinie w sprawach naruszeń. Pośredniczymy w walidacjach patentów europejskich. W naszym zespole jest biegły sądowy z dziedziny własności przemysłowej. Więcej>

Znak towarowy

Na znak towarowy Urząd Patentowy udziela prawo ochronne. Jest to prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pod rządami poprzedniej ustawy prawo to było określane jako prawo z rejestracji znaku towarowego. Polski urząd stosuje metodę badawczą przy udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Urząd Wspólnotowy (OHIM) stosuje metodę rejestracyjną, czyli bada tylko bezwzględne przesłanki zdolności rejestrowej znaku (np. czy dane oznaczenie spełnia wymogi definicji znaku towarowego) nie sprawdza natomiast kolizji z innymi wcześniej zarejestrowanymi znakami. Więcej>

Patent

Jest to prawo wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który patent jest udzielony. Patent udzielany jest przez Urząd Patentowy osobie fizycznej lub prawnej, która złoży wniosek o udzielenie patentu. Inaczej mówiąc patent daje pewnego rodzaju monopol. Patenty znane były już w średniowieczu i już wtedy ich idea było nadanie określonych praw wyłącznych w zamian za ujawnienie istoty rozwiązania. Patenty są udzielane na rozwiązania które są nowe, reprezentują poziom wynalazczy oraz nadają się do przemysłowego stosowania. Więcej>

Wycena praw

Patent, znak towarowy czy  wzór – każdy z tych praw wyłącznych ma swoją wartość i swoją cenę.  Potrzeba wyceny pojawia się na przykład przy naruszeniach, przy sprzedaży prawa, przy licencjonowaniu, przy wniesieniu aportem do firmy czy wreszcie na potrzeby prowadzenia księgowości. Proces wyceny nie jest schematyczny i zależy od wielu czynników takich jak cel wyceny, rodzaj wycenianego prawa, dostępność danych do wyceny.  Istnieje kilka podstawowych metod wyceny: metody kosztowe, metody dochodowe, metody rynkowe (porównawcze) i metody oparte na wartości przedsiębiorstwa. Więcej>

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent I Wykonanie 2012