Kontakt

Kontakt

Adres: 

Magdalena Tyrała Abapat Kancelaria Patentowa

Biuro: ul. J.F Białych 5 pok. 205, 44-200 Rybnik

Korespondencja: ul. T. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik

email: abapat-@-abapat.pl (proszę usunąć myślniki)

NIP: 6421679268