O nas

Nasza kancelaria od 1995 roku świadczy usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej w Polsce i za granicą.

Występujemy w roli profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Do Spraw Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante i Europejskiego Urzędu Patentowego EPO w Monachium. W zakresie uzyskiwania ochrony patentowej specjalizujemy się w dziedzinie mechaniki, mechatroniki elektryki i górnictwa. Dokonujemy także wycen wartości niematerialnych i prawnych. 

Zespół Kancelarii Patentowej

Urszula Trawińska

Kancelaria Patentowa została założona w 1995 roku przez rzecznika patentowego Urszulę Trawińską.

Pani Urszula Trawińska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy rzecznika patentowego, którą najpierw wykonywała w przemyśle górniczym, a następnie w ramach własnej kancelarii patentowej.

Na swoim koncie ma wiele spraw zakończonych udzieleniem patentów oraz wiele spraw spornych prowadzonych przed Urzędem patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Trawińska występuje w roli profesjonalnego pełnomocnika przed urzędem EUIPO w Alicante a także posiada uprawnienia Europejskiego rzecznika patentowego.

Magdalena Tyrała

Rzecznik Patentowy Magdalena Tyrała oprócz uprawnień do występowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego do występowania w roli profesjonalnego pełnomocnika przed Europejskim Urzędem Patentowym a także do występowaniu w roli pełnomocnika przed Jednolitym Sądem Patentowym. Prowadzi sprawy w zakresie uzyskiwania ochrony znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych w Polsce i za granicą. Magdalena Tyrała jest z wykształcenia inżynierem mechatroniki, specjalizuje się w opracowywaniu opisów patentowych dotyczących wielu dziedzin techniki.