Program SME FOUND 2023

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o bon o wartości 1000 EUR, w ramach którego:

  • można ubiegać się o zwrot 75% kosztów opłat ochronnych za znaki towarowe i wzory przemysłowe krajowe i unijne
  • można ubiegać się o zwrot 50% kosztów opłat ochronnych za znaki towarowe i wzory przemysłowe międzynarodowe

Procedura uzyskania bonu jest bardzo prosta. Nasza kancelaria pomoże Państwu w uzyskaniu bonu.

Ścieżka SMART prowadzona przez PARP dla MŚP

Od 21 lutego 2023 małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski dotyczące rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

W ramach modułu prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i modułu internacjonalizacja przedsiębiorstwa można uzyskać dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Moduł dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

  • można otrzymać maksymalnie 50% wydatków związanych z ochroną/obroną praw własności przemysłowej. 

Wiecej: https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart?sort=default&category%5B%5D=6&term%5B%5D=1&text_search=